Hoppa över navigation

Monthly Archives: april 2009

Obama stänger fånglägret Guantanamo – men behåller militärbasen Bagram i Afghanistan. Där hålls runt 600 så kallade fientligt stridande (”enemy combatants”) fängslade på obestämd tid. Utan möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

En advokat som företräder dem säger att förhållandena där är värre än i Guantanamo. De har drivit flera fångar till självmord.

Obamas löfte att stänga Guantanamo väckte hopp om att han kom med förändringar i det så kallade kriget mot terrorismen men Bushs politik ligger fast. Motivet uppges vara att fångarna i Bagram tagits i pågående militära operationer.

President Obama kan få problem med sin image.

Advokat Barbara Olshansky säger till BBC att i Bagram gäller inte reglerna för behandling av krigsfångar och visas ingen respekt för de mänskliga rättigheterna.

Till detta bidrar Sverige snart med fler soldater.

Och fånglägret i Bagram byggs ut för 1100 nya ”fientligt stridande”.

Den svenska militära insatsen i Afghanistan kan också få imageproblem. Anders Davidson

Annonser

 

Obama lovade change, förändring. Och nu förändras sannerligen USA.

Obama lovade avsluta Irakkriget, han lovade ta hem trupperna: Nu blir en stor del av trupperna kvar; de kommer dock att kallas något annat: ”rådgivande och stödjande”, inte ”stridande trupper”.

Inte heller ingår ”krig mot terror” längre i Obamas språkbruk. Utrikesminister Clinton menar att det talar för sig själv.

På samma sätt finns inte längre ”fientliga stridande”, som USA under Bush ansåg sig kunna hålla fångna på obestämd tid.

Under Obama ska inte längre den juridiska termen ”fientligt stridande” användas för fångarna i Guantanamo, Kuba, och Bagram, Afghanistan; men USA ska fortfarande ha rätt att hålla misstänkta terrorister på obestämd tid.

Bryter Obama med Bush? Återställer språket, möjligen. En ”förändring” som knappast gör skillnad för alla dem som hålls fångna på de amerikanska militärbaserna i Guantanamo eller Bagram.

Eller de många som kommer att fängslas och på obestämd tid stängas in i det utbyggda Bagram. Eller de många civila som kommer att dödas i Afghanistan – och i Irak.

I denna språkliga lek spelar vi med. Istället för att stå upp för mänskliga rättigheter och folkrätt.

Istället för att delta i det stora spelet borde Sverige ta hem sina soldater.

Anders Davidson

”Från midjan och neråt är kvinnan mannens egendom.”

En domare i Kandahar till Amnestys rapportör.

Varje dag riskerar afghanska kvinnor att föras bort under vapenhot, våldtas, utnyttjas som bytesvaror i tvister, i skulduppgörelser, tvingas in i äktenskap.

Fattiga familjer tvingas gifta bort familjens döttrar för hemgiftens skull. En mor berättar för Amnesty hennes dotter giftes bort när hon var nio år eftersom hennes far ”inte hade något val. Vi är mycket fattiga och vi erbjöds 1000 lakh Afghanis för henne.”

Alla vet hur kvinnan hade det under talibanerna. Alla vet att flickors möjlighet att gå i skolan hotas av talibanerna. Många tror att vi sänt soldater till Afghanistan för att reda upp det här och att försvara kvinnornas rättigheter. Mot talibanerna.

Men Amnesty kräver av den afghanska regimens: att offentligt och villkorslöst fördöma allt våld mot kvinnor och flickor, även inom familjen. att motarbeta traditioner och sedvänjor som resulterar i diskriminering av kvinnor. att inte använda seder, traditioner och religiösa uppfattningar som en ursäkt för att inskränka kvinnors rättigheter. att fortsätta att reformera rättssystemet, utbilda polis och personal inom rättssystemet.

Amnesty skriver att ”Våldet mot kvinnor är allmänt accepterat i samhället och hanteras inte på allvar av landets regering eller domstolsväsende.”

Sedan 2004 gäller en ny konstitution i Afghanistan. Den garanterar män och kvinnors likhet inför lagen. Den säkerställer en minimirepresentation av kvinnor i parlamentet.

Det finns ett departement för kvinnors rättigheter som i fjol tog fram fram en handlingsplan för kvinnors rättigheter. Planen ska stärka tillämpningen av existerande lagar. Men rättssystemet är bristfälligt och lagstiftningen diskriminerande.

Brottsbalken saknar bestämmelser om våld mot kvinnor. Att få skilsmässa är mycket svårt. Det finns ingen entydig definition av våldtäkt. Bland annat krävs fyra vittnen och en kvinna som saknar vittnen kan dömas för hor. En kvinna som lämnar en våldsam man kan dömas för ”rymning”, ett brott som inte finns…

Kanske kan debatten om våra insatser i Afghanistan hyfsas något. Anders Davidson

Nu efter påsk skickas nya soldater till krigets Afghanistan. De kan få det svårt. De har av uppgifter i media att döma inte kunnat fullgöra sin utbildning.

De skulle nämligen fullt utrustade och beväpnade möta lokalbefolkningen på Rinkebytorg.

Tanken var att låta dem röra sig bland civilbefolkningen i multikulturell miljö; så soldaterna fick ”prova hur det känns att vistas på en plats där olika språk och kulturer sammanstrålar”.

Innan de liksom landar i norra Afghanistan…

Pressmeddelandet kom den 1 april.

Folkpartiets Lotta Edholm trodde att pressmeddelandet var ett aprilskämt.

Moderaternas Mahmood Fahmi oroas av att folk kan känna att ”den svenska militären övar bland oss bara för att vi är invandrare”.

Vänsterpartiets Ann Margarethe Livh har ”svårt att inte uppfatta detta som ännu ett steg i att utmåla invånarna i förorten som potentiella fiender”.

Men Livgardets informationschef förstår alls inte. Hon säger att ”Det är en högst fredlig övning” och att den ”går till precis som om de var i fält”:

– Vi kommer att gå runt och säga: ”Hej, hur mår du?”. Det dominerande arbetet inom utlandsstyrkan är ju att knyta kontakter och ha en dialog med lokalbefolkningen…

Anders Davidson