Hoppa över navigation

Monthly Archives: mars 2013

I november 2011 skrev freds- och konfliktsforskaren Wilhelm Agrell på Newsmill att försvaret fjärmat sig från samhället till följd av strukturella processer och omdefinierade uppgifter:

Den mest avgörande och långtgående konsekvensen är förmodligen övergivandet av värnplikten, ett beslut som arbetades fram och motiverades i påfallande teknokratiska termer som en lösning på ett personalförsörjningsproblem. Att värnpliktens innehåll behövde förändras var självklart, lika självklart som att försvarets struktur behövde reformeras på 1990-talet. Men lika lite som med den nationella försvarsförmågan var det särskilt välbetänkt att överge värnplikten som princip.

Det är en lång dock ännu läsvärd text. –>

Annonser

Parollen Aldrig mera krig! blev efter det kalla krigets slut verklighet – åtminstone i svensk försvarsplanering och försvarspolitik, hävdade Wilhelm Agrell i sin 2010 utgivna bok Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009.

Här intervjuas han i UR:s serie En bok, en författare av Anita Kratz.

Sedan en tid är det åter liv i försvarsdebatten. En återuppväckt debatt som också innebär nytt liv för den här sidan, som vill sätta säkerhetspolitik och försvarspolitik under debatt.

Just idag publicerar Sydsvenskan över tre uppslag en artikel med rubriken Kriget om försvaret av tidningens egen reporter Olle Lönnaeus. Första sidan ”puffar” med rubriken Striden om kulorna och helsidesbild. 

Stärk din debattlust och – inte minst – kunskapstörst genom att först läsa den här översikten!