Hoppa över navigation

Tag Archives: Ett krig här och nu

När USA 2009 trappade upp insatsen i Afghanistan kom svensk trupp snart att delta i fullskalig upprorsbekämpning med omfattande strider, något som regeringen mörkade för riksdag och allmänhet.

Anklagelsen framförs av professorn i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Wilhelm Agrell, i en artikel publicerad på newsmill den 13 mars, samtidigt som hans bok Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i Afghanistan publiceras av Atlantis.

På förlagets författarblogg skriver Agrell varför han skrivit boken:

Ingen internationell fredsoperation hade tidigare tillämpat COIN-konceptet, och även om det successivt kommit att användas inom ISAF i framförallt södra Afghanistan så var det McChrystal förespråkade en fullskalig övergång till upprorsbekämpning över hela linjen.

Annonser